Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Veteriner Zootekni, Turkey

 • 1990 - 1995 Postgraduate

  Kafkas University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Türkiye’de Yetiştirilen Değişik Orijinli Kazların Kuluçka, Büyüme ve Karkas Özellikleri

  Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Zootekni

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English