Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

V poiskah effektivnoy modeli opisaniya yazıkov v tselah mejkulturnoy komminikatsii

Mejdunarodnıy aspirantskiy vestnik. Russkiy yazık za rubejom. 2011. N1. s. 3–12., vol.1, no.1, pp.12-16, 2011 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

RUSÇANIN TÜRK ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE RUS DİLİNİN TAMLAYAN DURUMU

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING, pp.1836-1845, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dialog kak sozidaçşiy faktor v antropologiçeskoy lingvodidaktike

Obrazovanie v 3D: dostupnost', dialog, dinamika, 17 November 2017

Yabancı Dil olarak Rusça Öğretiminde Tamamlanmamış ve Tamamlanmamış fiillerin Geçmiş zazman kullanımı (A1-A2)

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.301-3017

Podgotovka k Spektaklyu kak İnnovatsionnaya Forma Obuçeniya İnostrannıh Studentov Russkoy Razgovornoy Reçi

Ritorika i Kul’tura Reçi v Sovremennom Nauçno-pedagogiçeskom Protsesse i Obşçestvenno-kommunikativnoy Praktike, Moskova, Russia, 1 - 03 March 2017, pp.329-337

Dialog kak sozidayuşiy faktor v antropologicheskoy lingvodidaktike

” Obrazovanie v «3D»: dostupnost', dialog, dinamika, Moskova, Russia, 17 November 2016, pp.118-119

Tekst tipa ‘opisaniye’ v yazıkovom soznanii turetskih studentov-filologov

Tekst: problemı i persfektivı. Aspektı izuçeniya v tselah prepodavaniya russkogo yazıka kak inostrannogo, Moskova, Russia, 26 - 28 November 2015, pp.49-52

Osobennosti otrajeniya vidovoy kategorii glagolov russkogo yazıka pri perevode na turetskiy yazık

V Mejdunarodnıy Kongress “Russkaya slovesnost’ v Mirovom Kul’turnom Kontekste, Moskova, Russia, 18 - 22 December 2014, pp.1

Books & Book Chapters

Traditsiya i novatsiya . izuçeniye monologiçeskoy reçi studentov v tselyah sozdaniya natsionalnıh orientirovannıh metodik

in: Traditsiya i novatsiya, Bitehtina N.B., Klimova V.N., Editor, Gosudarstvenniy İnstitut Russkogo Yazıka İm. A.S. Puşkina, Moskova, pp.104-115, 2016

İzuçeniye monologiçeskoy reçi studentov v tselyah sozdaniya natsional'no orientirovannıh metodik

in: traditsiya i novatsii, N.B.Bitehtina, V.N.Klimova, Editor, Gosudarstvennıy institut russkogo yazıka im.A.S.Puşkina, Moskva, pp.104-114, 2016