Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yoğun Bakımda COVID-19 ve Spontan Pnömotoraks: 4 Olgu ve Literatür Taraması

Türk Yoğun Bakım Derneği 21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, vol.20, pp.159-160