Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Güneydoğu Karadeniz'in Su Kolonunda Bazı Fiziksel Parametreler ve Eser Elementler'in Dağılımlarının Araştırılması Sustainable Development

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  Rize Fırtına deresinin alabalık yetiştiriciliği yönünden incelenmesi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Programı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Erasmus+ HE Mobility Programme between 7-8 June 2015

  Education Management and Planning , University of Warmia and Mazuryin Olsztyn, Faculty of Environmental Sciences Olsztyn-Poland

 • 2014Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KTÜ SEM)

 • 2014Framework of the LLP/Erasmus Mobility Programme between 24- 28 March, 2014

  Education Management and Planning , Szent Istvan University, Gödöllö, Hungary.

 • 2012BD Acccuri C6 User Training

  Education Management and Planning , Karadeniz Technical University Marine Science Faculty by BD Biosciences

 • 2012ICP- MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma- Kütle Spektrometre) cihazı ile metal analizleri

  Education Management and Planning , Plymouth University The School of Geograpy, Earth and Environmental Sciences

 • 2012Soyakan World faederation- Turkish Martial Art

  Education Management and Planning , SWF Director of International Affairs by İsa ALEMDAĞ

 • 2012Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

  Education Management and Planning , Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 • 2011Graduate School of Oceanography (GSO)'ne bağlı R/V NAUTILUS isimli araştırma gemsisinde gözlemci

  Education Management and Planning , University of Rhode Island-Graduate School of Oceanography (GSO)'ne bağlı R/V NAUTILUS

 • 2011ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

  Education Management and Planning , TSC Yön. Sistemleri Eğitim Akademisi ve Trabzon Kimyagerler Derneği

 • 2011EMİT SO4-04_09, Training in Metrology in Chemistry

  Education Management and Planning , DG elarg Instrument of Pre- Accession Assistance, Europe and Metrology in Turkey (EMIT)

 • 201031 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü Çevre Etk. Paneli

  Education Management and Planning , Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ile Çevre ve Orman Bak.

 • 2010Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası

  Education Management and Planning , Trabzon Su Ürün. Mer. Arş. Enst. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2010Ultra Fast Likit Kromatografi - Kolonlar ve İleri Uygulama Semineri

  Education Management and Planning , ANT TEKNİK CİHAZLAR LTD. ŞTİ.

 • 2009Analizlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler

  Education Management and Planning , Trabzon İl Kontrol Lab. Müdürlüğ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 • 2009Sorumlu Yöneticilik (Gıda İşlemelerinde)

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Trabzon Kimyagerler Derneği

 • 2009TS EN ISO/EC 17025 Deney Laboratuvarlarının Akreditasyonu Temel Eğitimi ve Dodüman Hazırlama

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Trabzon Kimyagerler Derneği

 • 2007Yetiştiricilik ve Çevre Etkileşimi Çalıştayı

  Other , Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TRABZON

 • 1995Balık Yetiştiriciliği Kursu

  Other , Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Trabzon