Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.309-330, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.9, no.1, pp.169-185, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.14, pp.22-29, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin KAdro Türü ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.19, pp.171-196, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Aile işletmeleri kurucularının ve değerlerinin aile işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi Trabzon Örneği

Uluslararası İktisadi ve idari incelemeler dergisi, vol.7, no.14, pp.491-516, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar

in: İşletme, Acuner T., İlhan-Nas T., Şahin K., Okan T., Birincioğlu N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-78, 2017

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

in: İŞLETME, Acuner T., İlhan-Nas T., Şahin K., Okan T., Birincioğlu N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-78, 2017

İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu

in: İşletme, , Editor, Beta Basım, Trabzon, pp.244-285, 2017

Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Kurumsal İletişim Fonksiyonu

in: İşletme, , Editor, Beta Basım, Trabzon, pp.459-475, 2017

İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu

in: İŞLETME, Acuner, T., İlhan-Nas, T., Şahin, K., Okan, T., Birincioğlu, N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.241-285, 2016

Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Kurumsal İletişim Fonksiyonu

in: İŞLETME, Acuner, T., İlhan-Nas, T., Şahin, K., Okan, T., Birincioğlu, N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.457-475, 2016

Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Kurumsal İletişim Fonksiyonu

in: İşletme, , Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.457-475, 2016

İnsan Kaynaklarını Fonksiyonu

in: İşletme, , Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.241-285, 2016