Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özefagusta Granüler Hücreli Tümör: Bir Olgu Sunumu

35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 21 - 25 October 2018

KOLON KANSERİ TANISI İLE BAŞVURAN AKROMEGALİ OLGUSU

19. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 12 - 15 October 2017 Sustainable Development