Education Information

Education Information

 • 2015 - 2023 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2007 Undergraduate Double Major

  Ufuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ufuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Cross-border acquisitions in business group affiliated firms: Reverse knowledge transfer and sharing the knowledge among affiliates of the group

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023MAXQDA Summer School

  Data Analysis , MAXQDA

 • 2021Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2021Sivil Havacılık Yönetimi / Yönetim ve Organizasyon / Pazarlama alanlarında Teorik ve Uygulamalı TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi-II

  Project Management , Anadolu Üniversitesi

 • 2017TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi

  Project Management , Karadeniz Teknik Üniversitesi