Education Information

Education Information

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Hacettepe University, Hemşirelik Yüksek Okulu/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastalarda Ayak Ülserasyonu İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Etkisi

  Karadeniz Technical University, Sağlık , İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2018 Doctorate

  Genç Yaşlılarda Hemşire Tarafından Uygulanan ilaç Yönetiminin, Ev İçi Düzenlemelerinin ve Egzersiz Programı İzlemlerinin Düşme Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

  Karadeniz Technical University, Sağlık , İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2017 Postgraduate

  kronik Obstrüktif Akçiğer Hastalığı Olan Hastalarda Ölüme İlişkin Depresyon ve Ölüm Kaygısı, Sustainable Development

  Karadeniz Technical University, Sağlık , İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2016 Postgraduate

  Giresun İli Keşap İlçe Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Prevalansı ve Ağrıyla Baş Etme Yöntemleri

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2016 Postgraduate

  Periton Diyalizi Hastalarında Fiziksel Semptomların Değerlendirilmesi: Bazı Değişkenler ve Öz Bakımla İlişkisi

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2016 Postgraduate

  Kalp Yetmezliği Hastalarında Semptomların Değerlendirilmesi

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2015 Postgraduate

  KEMOTERAPİ HASTALARINDA ORAL MUKOZİTİS

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2015 Postgraduate

  Onkoloji Hastalarında Yalnızlık Duygusu

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2014 Postgraduate

  Trabzon İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda Düşme Riski, Düşme Prevalansı ve Düşmeye Bağlı İşlevsel Yetersizlik

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English