Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sovyet Arşiv Belgeleri Işığı Altında Havza Görüşmesi Üzerine Bir Değerlendirme

1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2019

Yusuf Akçura’ın Türkçülük Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

Atatürk İnkılaplarının Kıbrıs Türk Toplumu Üzerine Yansıması

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Akçaabat'ta Nüfusun Gelişimi

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2018, vol.I-II, pp.795-801

Books & Book Chapters

Milli Mücadele Döneminde "Milli Hâkimiyet" Anlayışının Oluşum Süreci

in: Yüz Yıl Önce Dünya Sathında İlk Adım İlk Söz ve Mücadele ZAMANIN İZLERİ 2019, ÖZTÜRK T., SEVİNÇ B., UZUN M., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.9-26, 2019

Millî Mücadele Döneminde ”Millî Hâkimiyet” Anlayışının Oluşum Süreci

in: Zamanın İzleri Yüz Yıl Önce Dünya Sathında İlk Adım İlk Söz ve Mücadele, Öztürk Temel, Sevinç Bayram, Uzun Muzaffer, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.9-26, 2019

Türk Kurtuluş Savaşı’na Giden Süreçte Mondros Mütarekesi’nin Rolü

in: ZAMANIN İZLERİ: Cihan Harbi’nin Gölgesinde Mütareke, Sanat ve Siyaset, , Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2019

Metrics

Publication

10