Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bolşevik Rusların Milli Mücadele Hareketiyle Temas Kurma Girişimleri

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.32, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Trabzon’un Nüfusuna Dair Bir Değerlendirme

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sovyet Arşiv Belgeleri Işığı Altında Havza Görüşmesi Üzerine Bir Değerlendirme

1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2019

Yusuf Akçura’ın Türkçülük Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

Atatürk İnkılaplarının Kıbrıs Türk Toplumu Üzerine Yansıması

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Akçaabat'ta Nüfusun Gelişimi

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2018, vol.I-II, pp.795-801

Books & Book Chapters

Milli Mücadele Döneminde "Milli Hâkimiyet" Anlayışının Oluşum Süreci

in: Yüz Yıl Önce Dünya Sathında İlk Adım İlk Söz ve Mücadele ZAMANIN İZLERİ 2019, ÖZTÜRK T., SEVİNÇ B., UZUN M., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.9-26, 2019

Türk Kurtuluş Savaşı’na Giden Süreçte Mondros Mütarekesi’nin Rolü

in: ZAMANIN İZLERİ: Cihan Harbi’nin Gölgesinde Mütareke, Sanat ve Siyaset, , Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2019