Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği / Orman Amenajmanı, Türkiye 2008 - 2013
Yüksek Lisans, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Programı, Orman Mühendisliği /Havza Amenajmanı, Türkiye 1999 - 2003
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği , Türkiye 1993 - 1997

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Koruma ve Hizmet Amaçlı İşletilen Ormanların Optimal Kuruluşunun Belirlenmesi: Odayeri Planlama Ünitesi Örneği, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği / Orman Amenajmanı, 2013
Yüksek Lisans, Kahramanmaraş Sır Barajı Derindere Yağış Havzasında Farklı Arazi KUllanım Şekilleri Altındaki Toprakların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Hidrolojik Özellikleri İle Erozyon Eğilimleri Üzerine Araştırmalar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği /Havza Amenajmanı, 2003

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ormancılık, Orman Mühendisliği, Orman Amenajmanı, Orman Kaynaklarının Planlanması, Fonksiyonel Planlama, Orman Kaynakları Envanteri

Akademik Unvanlar / Görevler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği , 2019 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği , 2014 - 2019
Öğretim Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği , 2000 - 2014

Mesleki Deneyim

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):30
h-indeksi (WOS):3