Eğitim Bilgileri

Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd/Muhasebe, Türkiye 2015 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman Anabilimdalı - Muhasebe Bilim Dalı, Türkiye 2011 - 2015
Lisans, Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 2008 - 2011

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, II. Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-STATA ve Eviews ile Panel Veri Analizleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2017
Diğer, II. Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-SPSS ile Veri Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2017
Finans, 20. Fİnans Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016
Diğer, Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK, 2015
Diğer, Yüksek Onur Belgesi, Çukurova Üniversitesi, 2011
Diğer, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. 2010-2011 Dönemi Fakülte Birincisi, Çukurova Üniversitesi, 2011
Diğer, Hazine Müsteşarlığı Bilgilendirme Programı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2011
Diğer, TC Merkez Bankası Staj Belgesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2011
Finans, Garanti Bankası Staj Belgesi, Garanti Bankası, 2010

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2014 - Devam Ediyor

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler SBE Dergisi, Yardımcı Editör, 2017 - Devam Ediyor
20. Finans Sempozyumu, Editör, 2016 - 2016

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2018
17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2018
II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017

Ödüller

BAYRAKTAR B., ÇELİK P., BAYRAKTAR Y., EYÜBOĞLU K., AKMERMER B., ATASEL O. Y. , Akademik Teşvik, YÖK, Şubat 2017