Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd/Muhasebe, Turkey

 • 2011 - 2015 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman Anabilimdalı - Muhasebe Bilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2011 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017II. Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-STATA ve Eviews ile Panel Veri Analizleri

  Other , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2017II. Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-SPSS ile Veri Analizi

  Other , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 201620. Fİnans Sempozyumu

  Finance , Karadeniz Teknik Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2015Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Other , TÜBİTAK

 • 2011Yüksek Onur Belgesi

  Other , Çukurova Üniversitesi

 • 2011Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. 2010-2011 Dönemi Fakülte Birincisi

  Other , Çukurova Üniversitesi

 • 2011Hazine Müsteşarlığı Bilgilendirme Programı

  Other , T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

 • 2011TC Merkez Bankası Staj Belgesi

  Other , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 • 2010Garanti Bankası Staj Belgesi

  Finance , Garanti Bankası