Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of afforestation on microbial biomass C and respiration in eroded soils of Turkey

JOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY, vol.35, no.6, pp.385-396, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

POTENTIAL OF WATER PURIFICATION OF MACKA FOREST ECOSYSTEMS IN NORTHEASTERN TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.17, no.2, pp.557-565, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Changes in soil microbial biomass and aggregate stability under different land uses in the northeastern Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.186, no.6, pp.3801-3808, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Litter Decomposition and Microbial Biomass in Temperate Forests in Northwestern Turkey

JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION, vol.14, no.1, pp.31-41, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Slope shape effect on runoff and soil erosion under natural rainfall conditions

IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, vol.7, pp.110-114, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Slope length effects on microbial biomass and activity of eroded sediments

JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, vol.10, no.3, pp.434-439, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Airborne Fungi in Wood and Wood Based Board Factories

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.18, no.3, pp.265-269, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Soil microbial biomass C and N changes in relation to forest conversion in the Northwestern Turkey

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.19, no.4, pp.421-428, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The effect of different land uses on soil microbial biomass carbon and nitrogen in BArtin province

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, no.4, pp.281-288, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Microfungal community structure from forest soils in Northern Thrace region, Turkey

ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.57, no.2, pp.149-155, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Impact of alkaline dust pollution on soil microbial Biomass carbon

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.31, no.3, pp.181-187, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effects of morphometric characteristics on flood in Degirmendere Sub-Watersheds, Northeastern Turkey

International Journal of River Basin Management, vol.0, no.0, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Farklı Arazi Kullanımının Toprağın Bazı Mikrobiyal Oranları Üzerine Etkisi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.254-262, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Saf Doğu Kayını Meşcerelerinde Topraküstü Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (Sinop-Türkeli Örneği)

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.79-85, 2019 (Other Refereed National Journals)

Forestry Activities and Surface Water Quality in a Watershed

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, vol.4, no.2, pp.33-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Foldere Yağış Havzasında Rusle Yöntemine Göre Toprak Erozyonunun Belirlenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.638-652, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Global Warming and Climate Change: A Practical Study on Bartin, Zonguldak and Düzce

Bartin Orman Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.116-127, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kastamonu, Karabük ve Bolu’da 1980-1999 ile 2000-2015 Yılları Arasındaki Sıcaklık ve Yağışın Değişimi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.276-289, 2017 (Other Refereed National Journals)

Land Use Suitability Classification for the Actual Agricultural Areas within the Bartın Stream Watershed of Turkey

Periodicals of Engineering and Natural Sciences, vol.5, no.1, pp.30-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Importance of Integrated Watershed Management on Water Quality

The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety, vol.2, no.2, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bitki Besin Elementleri: Kaynakları, İşlevleri, Eksik ve Fazlalıkları

Bartın Orman Fakültesi dergisi, vol.19, no.1, pp.218-228, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of Seasonal Changes on Microbial Biomass and Respiration of Forest Floor And Top soil Under Bornmullerian Fir Stand

EURASIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.3, no.1, pp.1-13, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Farklı Uzunluktaki İki Yamaçtan Oluşan Yüzeysel Akış ve Askıda Sedimentin Parsel Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.216-224, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bartın Yöresi Ardıç Yaylası Graminelerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların (Amf) Belirlenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, no.22, pp.78-82, 2012 (National Refreed University Journal)

Erozyonun Belirlenmesinde Yüzeysel Akış Parseli Kullanımının İrdelenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.13, no.9, pp.1-13, 2011 (National Refreed University Journal)

Kayın, Göknar ve Göknar-Kayın Meşcerelerinde Yaprak Alan İndeksi ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.71-78, 2011 (National Refreed University Journal)

Arbüsküler Mikorizal Funguslar (AMF) bitki ve toprakla ilişkileri, mera ıslahındaki önemleri

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, no.18, pp.87-98, 2010 (National Refreed University Journal)

Türkiye Salep Türlerinin Sorunları ve Öneriler

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, vol.II, no.10, pp.1-30, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Trakya Dağlık Yetişme Ortamı Bölgesindeki Meşe, Kayın ve Karaçam Ormanlarındaki Toprak Mikrofungusları

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, pp.167-174, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Silvikültürel Müdahalelerin Ektomikoriza Mantarları Üzerine Etkisi

Acta Mozartiana, vol.4, pp.81-90, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Mikoriza ve Ormancılıkta Kullanımı

Acta Mechanica, vol.51, no.1, pp.127-139, 2001 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Morphometric Characteristics in Değirmendere Watershed Using ArcGIS Software

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1195-1204 Creative Commons License

Land-cover Changes and Potential Impacts on Soil Erosion in a Watershed

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1206-1220 Creative Commons License

Morphometric Characterization and 3D design of Foldere Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, Antalya, Turks And Caicos Islands, 7 - 09 November 2018

Morphometric Analysis and 3D design of Meryemana Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey

1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1-10

Effects of Soil Erosion on Water Quality and Aquatic Ecosystem in a Watershed

1st International Congress on Agriculture Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.1-10 Sustainable Development

Soil Microbial Biomass and Activity Changes in Relation to Afforestation in the Eroded Soils

ICAFOF 2017 Cappadocia, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, no.1, pp.11-19

Kaliteli Su Üretiminde Enregre Havza Yönetiminin Önemi

2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 13 - 17 February 2017

Su Kalitesi ve Orman Toprakları Arasındakii İlişkiler

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, vol.2, no.2, pp.674-675 Sustainable Development

Kaliteli Su Üretiminde Entegre Havza Yönetiminin Önemi (Poster Presentation)

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, vol.2, no.2, pp.658 Creative Commons License

Su Kalitesi ve Orman Toprakları Arasındakii İlişkiler (Poster Presentation)

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, vol.2, no.2, pp.674-675 Creative Commons License Sustainable Development

Determining Watershed Geomorphology of Solaklı Stream inTrabzon Provinence Turkey

International Forestry Symposium 2016, Kastamonu, Turkey, 7 - 11 December 2016

Watershed Geomorphology of Solaklı Stream in Trabzon Provinence Turkey

INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM, IFS 2016, 7 - 10 December 2016

Land Use Suitability Classification for the Actual Agricultural Areas within the Bartın Stream Watershed of Turkey

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 November 2016, pp.454-463 Sustainable Development

Determining Watershed Geomorphology of Solaklı Stream in Trabzon Province, Turkey

International Forestry Symposium, IFS2016,, Kastamonu, Turkey, 03 October 2016, vol.00, no.0 Creative Commons License

Effects of River Type Hhydropower Plants on Water Quality in Solaklı Watershed.(Oral Presentation)

International Forestry Symposium- IFS 2016, Kastamonu, Turkey, 3 - 06 October 2016, vol.00, no.0 Creative Commons License Sustainable Development

Altitudinal Variation of Leaf Area Index for Mixed Stands of Fagus orientalis Lipsky within Mountainous Landscape of Bartın Watershed Turkey

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)March 19-20, 2016, Kilis, 19 - 20 March 2016, pp.1532-1543 Sustainable Development

Maçka Yöresi Orman Ekosistemlerinin Su Arıtım Potansiyeli (Oral Presentation)

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015 - Türkiye, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2015, vol.00, no.0 Creative Commons License Sustainable Development

Effects of Hydropower Plants on seasonal variety of some water quality parameters (Poster Presentation)

Ecology and evolutionary biology symposium, Ankara, Turkey, 6 - 07 August 2015, vol.00, no.0 Creative Commons License Sustainable Development

Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri (Oral Presentation)

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 4 - 06 June 2015, vol.00, no.0 Creative Commons License Sustainable Development

Orman Ekosistemlerindeki Üretim Faaliyetlerinin Toprak Organik Karbonuna Etkisi

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 4 - 06 June 2015, vol.0, no.0 Sustainable Development

Bartın-Kirazlıköprü baraj havzasında güncel arazi kullanımının değerlendirilmesi

Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 10 - 12 September 2014, pp.14-22

Yüzeysel akış ve toprak erozyonunun mevsimsel değişiminin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 10 - 12 September 2014, pp.490-495

Solaklı Deresindeki askıda katı madde düzeylerinin zamansal değişimi (Oral Presentation)

Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, Çankırı, Turkey, 10 - 12 September 2014, vol.1, no.1, pp.365-370 Creative Commons License Sustainable Development

Measurements of Runoff and Soil Erosion Plots of Different Slope Shapes

Forest- Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 06 September 2012

Bazı salep türlerine ait toprak özelliklerinin karşılaştırılması

Türkiye 2. Salep ve Orkide Çalıştayı, İzmir, Turkey, 20 - 25 April 2012

The Effect of Wildfire on The Microbial Biomass C of Black Pine Plantation Soils

Proc. Int. Symposium on Bottleneckes, Solutions, and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.1021-1030

An Investigation on Sulfur Amounts of Forest Floor and Top Soil in Oak, Beech and Pine Forests Around Demirköy

In Proceedings of the Second International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, İstanbul, Turkey, 25 - 28 September 2001, pp.100-104 Sustainable Development