Learning Knowledge


Doctorate
2018 - 2022
Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, Turkey

Postgraduate
2016 - 2018
Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, Turkey

Undergraduate
2012 - 2016
Ataturk University, İktisadi Ve Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turkey

Associate Degree
2013 - 2015
Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Astronomik Gözlem Kalitesi Tahminine Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması, Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, 2022
Postgraduate, İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkinliklerinin göz izleme cihazı ile belirlenmesi, Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2018

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2023 - Continues
Trabzon University, Academy Of Applıed Scıences, Department Of Management Informatıon Systems

Research Assistant
2020 - 2023
Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Supported Projects

 1. BAHÇEKAPILI E., İMAMOĞLU M. B., AYAZ A., BOZTAŞ G. D., YAVUZ Ö. Ç., BERİGEL M., ERKENGEL H. C., Project Supported by Higher Education Institutions, Üniversite öğrencilerin 2D ve sanal gerçeklik ortamındaki 360 derece video temelli eğitimlerdeki bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin öznel ve nesnel veriler ile değerlendirilmesi, 2023 - Continues
 2. TÜFEKÇİ Ö., GÜNTAY V., EMİNOĞLU A., KIRBAŞOĞLU F., KINIK H., DAĞ R., KÜRKÇÜ K., HASANÇEBİ M., YAVUZ Ö. Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Uluslararası Sistemde Yükselen Güçler Türkiye'nin Konumlandırılması, 2022 - Continues
 3. Yavuz Ö. Ç., Özpolat Ö. F., Kurşun E., Project Supported by Higher Education Institutions, ENTEGRE BİLGİ SİSTEMLERİ PLATFORMU TASARIMI VE ETKİLİ KULLANIM İÇİN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ , 2020 - 2021
 4. Yavuz Ö. Ç., Kaya M. D., Project Supported by Higher Education Institutions, loT Teknolojisi Kullanılarak Geliştirilecek Kablosuz Ağ Yayım Cihazı ile Öğrenci Devamlılık Durumlarının Analizi, 2016 - 2017

Awards

 1. Yavuz Ö. Ç., Karaman E., Yeşilyaprak C., Zafertepe Bilim Ödülü, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, December 2022

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Stock Market Prediction Using Generative Adversarial Networks (GANs): Hybrid Intelligent Model
  Dael F. A. D., Yavuz Ö. Ç., Yavuz U.
  COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING, vol.47, no.1, pp.19-35, 2023 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Deep Learning Based Models for Detection of Diabetic Retinopathy
  AKGÜL İ., YAVUZ Ö. Ç., YAVUZ U.
  TEHNICKI GLASNIK-TECHNICAL JOURNAL, vol.17, no.4, pp.581-587, 2023 (ESCI)
 2. Prediction of breast cancer using machine learning algorithms on different datasets
  Yavuz Ö. Ç., Calp M. H., Erkengel H. C.
  INGENIERÍA SOLIDARIA, vol.19, no.1, pp.1-32, 2023 (ESCI)
 3. Türkiye'de Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplinine Genel Bakış
  Yavuz Ö. Ç., Taş Çağlar K., Çağlar B.
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.25, pp.73-94, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Astronomik Gözlem Kalitesi Tahminine Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E., Yeşilyaprak C.
  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, no.3, pp.289-303, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Astronomik Gözlem Kalitesi Tahmininde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımı
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E.
  Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, no.5, pp.12-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Sınav Hazırlama ve Yönetimi Üzerine Bir Uygulama
  Yavuz Ö. Ç., Erkan F.
  Journal of Information Systems and Management Research, no.2, pp.10-15, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Determination of the Effectiveness of Occupational Health and Safety Measures with Eye Tracking Device
  Yavuz Ö. Ç., Baykan P., Karaman E.
  Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.110-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Kullanılabilirlik Bağlamında Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslara Genel Bakış
  Yavuz Ö. Ç.
  in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Filiz Kayalar, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.287-317, 2023
 2. Personel Seçim Sürecine Yönelik Karar Destek Modeli Önerisi
  Yavuz Ö. Ç.
  in: Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 12, Meryem Bulut,Zeynel Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1330-1399, 2023
 3. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Şangay İş Birliği Örgütü Ülkeleriyle İlişkisinin Kümeleme Analiziyle Değerlendirilmesi
  YAVUZ Ö. Ç.
  in: Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar, KILIÇARSLAN Abdullah, GÜNAY Tuğrul, ERGÜN Tolga, Editor, Özgür Yayınları, pp.1-10, 2023
 4. Technologies Shaping the Digital Transformation
  Yavuz Ö. Ç., Taş K., İmamoğlu M. B., Erkengel H. C.
  in: Current Studies in Digital Transformation and Productivity, M. Hanefi Calp,Resul Butuner, Editor, ISRES Publishing, Konya, pp.12-39, 2022
 5. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Yavuz Ö. Ç., Yorulmaz M., Onaylı S.
  İdeal Kültür, İstanbul, 2020

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. FAILURE TYPE DETECTION WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
  Yavuz Ö. Ç.
  AZERBAYCAN ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Saki, Azerbaijan, 16 - 17 August 2023, pp.1-8
 2. Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performansları Üzerindeki Etkisi
  YAVUZ Ö. Ç.
  Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı (ICDASS2023), Erzurum, Turkey, 6 - 07 July 2023
 3. Dil Modellerinde İlerleme:GPT-3, CHATGPT ve GPT-4'ün Dil Anlama ve Üretme Yetenekleri Üzerine Bir İnceleme
  YAVUZ U., YAVUZ Ö. Ç.
  Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı (ICDASS2023), Erzurum, Turkey, 6 - 07 July 2023
 4. İşe Alım Süreçlerine Yönelik Karar Destek Modeli Geliştirilmesi
  Yavuz Ö. Ç., Erkengel H. C., Avcı K., Büyükçağlayan R.
  4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2022, pp.1
 5. BRICS Üyeliğine Alternatif Olarak Gösterilen Ülkelerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Kırbaşoğlu F., Yavuz Ö. Ç.
  Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.85-86
 6. Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobu için Astronomik Gözlem Türü Belirlenmesi
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E., Yeşilyaprak C.
  8th International Management Information Systems Conference (IMISC2021), İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2021
 7. Astronomik Gözlem Kalitesi Tahmininde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımı
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E.
  7th International Management Information Systems Conference IMISC 2020, İzmir, Turkey, 9 - 11 December 2020

Academic and Administrative Experience

2023 - Continues Deputy Head of Department Trabzon University, Academy Of Applıed Scıences, Department Of Management Informatıon Systems

Research Areas

Information Technologies, Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition, Human Computer Interaction, Multi Criteria Decision Making, Decision Support Systems

Entrepreneurship Activities

Other, Novatech Yazılım, 20 June 2013, Founder Owner

Non Academic Experience

University, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
University, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi