Ögrenim Bilgisi


Doktora
2018 - 2022
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, Türkiye

Yüksek Lisans
2016 - 2018
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, Türkiye

Lisans
2012 - 2016
Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkiye

Ön Lisans
2013 - 2015
Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Astronomik Gözlem Kalitesi Tahminine Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, 2022
Yüksek Lisans, İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkinliklerinin göz izleme cihazı ile belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2018

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2023 - Devam Ediyor
Trabzon Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2020 - 2023
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Desteklenen Projeler

 1. BAHÇEKAPILI E., İMAMOĞLU M. B., AYAZ A., BOZTAŞ G. D., YAVUZ Ö. Ç., BERİGEL M., ERKENGEL H. C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üniversite öğrencilerin 2D ve sanal gerçeklik ortamındaki 360 derece video temelli eğitimlerdeki bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin öznel ve nesnel veriler ile değerlendirilmesi, 2023 - Devam Ediyor
 2. TÜFEKÇİ Ö., GÜNTAY V., EMİNOĞLU A., KIRBAŞOĞLU F., KINIK H., DAĞ R., KÜRKÇÜ K., HASANÇEBİ M., YAVUZ Ö. Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uluslararası Sistemde Yükselen Güçler Türkiye'nin Konumlandırılması, 2022 - Devam Ediyor
 3. Yavuz Ö. Ç., Özpolat Ö. F., Kurşun E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ENTEGRE BİLGİ SİSTEMLERİ PLATFORMU TASARIMI VE ETKİLİ KULLANIM İÇİN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ , 2020 - 2021
 4. Yavuz Ö. Ç., Kaya M. D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, loT Teknolojisi Kullanılarak Geliştirilecek Kablosuz Ağ Yayım Cihazı ile Öğrenci Devamlılık Durumlarının Analizi, 2016 - 2017

Ödüller

 1. Yavuz Ö. Ç., Karaman E., Yeşilyaprak C., Zafertepe Bilim Ödülü, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, Aralık 2022

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Stock Market Prediction Using Generative Adversarial Networks (GANs): Hybrid Intelligent Model
  Dael F. A. D., Yavuz Ö. Ç., Yavuz U.
  COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.47, sa.1, ss.19-35, 2023 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Deep Learning Based Models for Detection of Diabetic Retinopathy
  AKGÜL İ., YAVUZ Ö. Ç., YAVUZ U.
  TEHNICKI GLASNIK-TECHNICAL JOURNAL, cilt.17, sa.4, ss.581-587, 2023 (ESCI)
 2. Prediction of breast cancer using machine learning algorithms on different datasets
  Yavuz Ö. Ç., Calp M. H., Erkengel H. C.
  INGENIERÍA SOLIDARIA, cilt.19, sa.1, ss.1-32, 2023 (ESCI)
 3. Türkiye'de Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplinine Genel Bakış
  Yavuz Ö. Ç., Taş Çağlar K., Çağlar B.
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.25, ss.73-94, 2023 (Hakemli Dergi)
 4. Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Astronomik Gözlem Kalitesi Tahminine Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E., Yeşilyaprak C.
  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.36, sa.3, ss.289-303, 2022 (Hakemli Dergi)
 5. Astronomik Gözlem Kalitesi Tahmininde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımı
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E.
  Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, sa.5, ss.12-19, 2021 (Hakemli Dergi)
 6. Sınav Hazırlama ve Yönetimi Üzerine Bir Uygulama
  Yavuz Ö. Ç., Erkan F.
  Journal of Information Systems and Management Research, sa.2, ss.10-15, 2020 (Hakemli Dergi)
 7. Determination of the Effectiveness of Occupational Health and Safety Measures with Eye Tracking Device
  Yavuz Ö. Ç., Baykan P., Karaman E.
  Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.110-122, 2020 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Kullanılabilirlik Bağlamında Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslara Genel Bakış
  Yavuz Ö. Ç.
  EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Filiz Kayalar, Editör, Duvar Yayınları, İzmir, ss.287-317, 2023
 2. Personel Seçim Sürecine Yönelik Karar Destek Modeli Önerisi
  Yavuz Ö. Ç.
  Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 12, Meryem Bulut,Zeynel Karacagil, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.1330-1399, 2023
 3. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Şangay İş Birliği Örgütü Ülkeleriyle İlişkisinin Kümeleme Analiziyle Değerlendirilmesi
  YAVUZ Ö. Ç.
  Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar, KILIÇARSLAN Abdullah, GÜNAY Tuğrul, ERGÜN Tolga, Editör, Özgür Yayınları, ss.1-10, 2023
 4. Technologies Shaping the Digital Transformation
  Yavuz Ö. Ç., Taş K., İmamoğlu M. B., Erkengel H. C.
  Current Studies in Digital Transformation and Productivity, M. Hanefi Calp,Resul Butuner, Editör, ISRES Publishing, Konya, ss.12-39, 2022
 5. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Yavuz Ö. Ç., Yorulmaz M., Onaylı S.
  İdeal Kültür, İstanbul, 2020

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. FAILURE TYPE DETECTION WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
  Yavuz Ö. Ç.
  AZERBAYCAN ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Saki, Azerbaycan, 16 - 17 Ağustos 2023, ss.1-8
 2. Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performansları Üzerindeki Etkisi
  YAVUZ Ö. Ç.
  Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı (ICDASS2023), Erzurum, Türkiye, 6 - 07 Temmuz 2023
 3. Dil Modellerinde İlerleme:GPT-3, CHATGPT ve GPT-4'ün Dil Anlama ve Üretme Yetenekleri Üzerine Bir İnceleme
  YAVUZ U., YAVUZ Ö. Ç.
  Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı (ICDASS2023), Erzurum, Türkiye, 6 - 07 Temmuz 2023
 4. İşe Alım Süreçlerine Yönelik Karar Destek Modeli Geliştirilmesi
  Yavuz Ö. Ç., Erkengel H. C., Avcı K., Büyükçağlayan R.
  4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2022, ss.1
 5. BRICS Üyeliğine Alternatif Olarak Gösterilen Ülkelerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Kırbaşoğlu F., Yavuz Ö. Ç.
  Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2022, ss.85-86
 6. Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobu için Astronomik Gözlem Türü Belirlenmesi
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E., Yeşilyaprak C.
  8th International Management Information Systems Conference (IMISC2021), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2021
 7. Astronomik Gözlem Kalitesi Tahmininde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımı
  Yavuz Ö. Ç., Karaman E.
  7th International Management Information Systems Conference IMISC 2020, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2020

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı Trabzon Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma Alanları

Enformasyon Teknolojileri, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, İnsan Bilgisayar Etkileşimi , Çok Kriterli Karar Verme, Karar Destek Sistemleri

Girişimcilik Faaliyetleri

Diğer, Novatech Yazılım, 20 Haziran 2013, Kurucu Sahibi

Akademi Dışı Deneyim

Üniversite, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversite, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi