Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Assistant Professor

  Trabzon University, Academy Of Applıed Scıences, Department Of Management Informatıon Systems

 • 2020 - 2023 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Deputy Head of Department

  Trabzon University, Academy Of Applıed Scıences, Department Of Management Informatıon Systems

Non Academic Experience

 • 2015 - 2020 Yazılım Geliştirici

  University, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2012 - 2015 Kısmi Zamanlı Öğrenci

  University, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Courses

 • Undergraduate Uzman Semineri

 • Undergraduate YBS'de Güncel Gelişmeler

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş