Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ТРИ СМЕРТИ У Л. Н. ТОЛСТОГО: “СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА”, “ТРИ СМЕРТИ”, “ХОЗЯИН И РАБОТНИК”

AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.28, pp.363-373, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şehir Metni Bağlamında Andrey Bitov'un Puşkin Evi'nden Petersburg

The Journal of International Social Research, vol.14, no.76, pp.5-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

PUŞKİN İLE POSTMODERNİST BİR GEZİNTİ: ABRAM TERTS'İN GÖZÜNDEN GERÇEKLİK VE OYUN ARASINDA PUŞKİN'İ YENİDEN OKUMAK

Journal of Modernism and Postmodernizm Studies (JOMOPS), vol.1, no.1, pp.58-65, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE IRONY OF SOCIAL REALISM: SOTS-ART AS AN EARLY STAGE OF RUSSIAN POSTMODERNISM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.52, pp.14-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Venedikt Yerofeyev in Moskova Petuşki Adlı Eserindeki İncil Yansımaları

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.4, pp.1416-1426, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ф. М. Достоевский глазами турецкого социолога Улуса Бакера

Наследие Ф. М. Достоевскго в национальных культурах. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, Kars, Turkey, 5 - 07 January 2022

VENEDİKT YEROFEYEV'İN MOSKOVA PETUŞKİ ESERİ İLE JACK KEROUAC'IN YOLDA ADLI ESERİNİN YOL TEMASI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.745-753 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ÜÇÜNCÜ CİNSİYET VE YERALTI KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA YEVGENİ HARİTONOV’U OKUMAK

in: Rus Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet, Kaşoğlu,Ayla, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.197-222, 2021

Mihail Yelizarov'un 'Kütüphaneci'sinde Arkaik Anlamıyla Kitabın Sihirli Gücü ve Sovyet-Rus Tarihinin Büyülü Yansımaları

in: XXI. Yüzyıl Rus Edebiyatından Okumalar II, Öksüz Gamze, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.315-345, 2021

Dostoyevski'nin Geç Dönem Eserlerinde Yapı ve Tipoloji

in: Dostoyevski Özel Sayısı (2 Cilt), Karaca Birsen, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.706-731, 2021

XX. Yüzyıl Sonu XXI. Yüzyıl Başı Belarus Edebiyatındaki Postmodernist Metinler

in: Metindilbilim (Tarih-Kuram-Uygulama), Özer,Z. Bağlan; Yapıcı,F; Aktay,Ş., Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.453-463, 2021

GELENEKSEL YAŞAM ARAYIŞINDA GEÇ SOVYET DÖNEMDEN POST-SOVYET KADINA: RUS GÜZELİ

in: Rus Edebiyatında Kadın ve Aile, Kaşoğlu Ayla, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.125-148, 2020

KREMLİN’İN BEDENSELLEŞTİRİLMESİ:BITTERSWEET BİR METAFOR OLARAK ŞEKERDEN KREMLİN

in: XXI.YÜZYIL RUS EDEBİYATINDAN OKUMALAR, Öksüz Gamze, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.353-370, 2020

Sovyet Tarihinin Son Perdesi: Mihail Gorbaçov Dönemi Sovyet Dış Politikası

in: Liderlerin Sovyeti Devrimden Perestroykaya, Kaşoğlu, A., Editor, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, pp.264-290, 2017

Hakan Günday'ın Azil Romanı İle Dostoyevski'nin Öteki Romanında Benlik Sorunu

in: Prof Dr. Altan Aykut'a Armağan-Rus Dili ve Edebiyatının İzinde, Kaşoğlu A. , Editor, Çeviribilim, İstanbul, pp.38-51, 2016

Malıy (Küçük) Tiyatro

in: Rus Tiyatrosu Gelenekselden Moderne, Öksüz G., Editor, Çeviribilim, İstanbul, pp.174-188, 2016

Barış ve Düşmanlık Arasında: XIV. Yüzyılda Trabzon ve Pontos Türk Çevresi”

in: Türk Bizans İlişkileri ve Anadolu'nun Türkleşme Süreci, Can B, Pavli, İ, Editor, Kültür Bilimleri Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.281-348, 2016

İspir ve Bayburt Kalelerindeki Kiliseler: Harem Hristiyanlığının Kalıntısı mı?

in: Türk Bizans İlişkileri ve Anadolu'nun Türkleşme Süreci, Can B, Pavli, İ, Editor, Kültür Bilimleri Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.332-349, 2016

Kızıla Boyanmış Bir Yazar ve Bir Kahraman: Nikolay Ostrovski ve Pavel Korçagin

in: Rusya'da Eylemin Sanatla Buluşması, Öksüz G., Editor, Çeviribilim, İstanbul, pp.162-170, 2014

Other Publications