Education Information

Education Information

 • 2011 - 2011 Post Doctorate of Medicine

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler, Turkey

 • 2011 - 2011 Post Doctorate of Medicine

  Karadeniz Technical University, Perinatoloji, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Turkey

 • 1986 - 1992 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Tıp, Cerrahi Bilimler, Turkey

Dissertations

 • 2018 Expertise In Medicine

  Deneysel gestasyonel diabetes oluşturulmuş ratlarda timokinonun; leptin, vasküler endotelyal büyüme faktörü ve kan şekeri düzeyleri üzerine etkisi ile rahim ve pankreas dokusundaki histopatolojik değişikliklerin insülin ve metformin ile karşılaştırılması

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum

 • 2018 Expertise In Medicine

  Nötrofil / Lenfosit Oranının Preeklampsili Olgulardaki Tanısal Değeri

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum

 • 2017 Expertise In Medicine

  Gebeliğinde asemptomatik bakteriürisi ve idrar yolu enfeksiyonu saptanan hastalarda kullanılan farklı antibiyotiklerin etkinliği

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum

 • 2011 Expertise In Medicine

  Birinci ve İkinci Trimesterde Gestasyonel diyabet tarama ve tanı testlerinin karşılaştırılması

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd

 • 2010 Expertise In Medicine

  Pelvik ağrı değerlendirilmesinin preterm eylemin belirlenmesinde ve doğum şekli üzerine olan tanısal değeri

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd

 • 2007 Expertise In Medicine

  İlk trimester abortuslarının saptanmasında serbest beta-HCG, progesteron, CA-125 ve bunların kombine kullanımının etkinliği

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd

 • 2006 Expertise In Medicine

  Gestasyonel hipertansif ve kronik hipertansif gebelerde hastalığın şiddeti ile Faktör V Leiden mutasyonu araştırılması

  Karadeniz Technical University, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd