Supported Projects

Design

  • January 2012 1. Trabzon Ortahisar Sur içi Bölgesi Kentsel Miras Alanı Yenileme ve Canlandırma Projesi ile Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışması

    Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

    Özen H., Sancar C.

  • June 2004 karayollarından alınan eski malzeme deposunun öğrenci merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi

    Building Design/Interior Architecture Project

    Özen H., Araz Ustaömeroğlu A., Sürül A.

Excavation And Surface Survey