Okutman

BEKİR SITGI ÖZGEN


Yabancı Diller Yüksekokulu

Modern Diller

Eğitim Bilgileri

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler