Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of nutritional parameters of hemodialysis patients.

Hippokratia, vol.16, no.3, pp.236-40, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

“Evaluation of Nutritional Parameters of Hemodialysis Patients”

HIPPOKRATIA, vol.16, pp.236-240, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Mesenchymal stem cells in iatrogenic facial nerve paralysis: a possible role in the future

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.263, no.10, pp.963-967, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Anagrelide induced acute pankreatitis with unknown etiology of bicytopenia and thrombocytosis

Journal of Hematological Malignancies, no.2, pp.41-42, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edinsel kemik iliği yetersizliklerinde hematopoetik kök hücre nakilleri

Türkiye Klinikleri Hematoloji Onkoloji, no.4, pp.74-81, 2011 (Other Refereed National Journals)

Myelodisplastik sendromlarda patogenez sınıflama ve risk değerlendirmesi

Türkiye Klinikleri Hematoloji Onkoloji, no.4, pp.29-36, 2011 (Other Refereed National Journals)

Demir eksikliği anemisi

Türkiye Klinikleri Rupafin’le Olguya Dayalı Aile Hekimliği Dergisi, no.1, pp.81-84, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Nefrotik Sendromlu Bir Hastada Karın Ağrısı

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.15, pp.233-235, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnkarsere Umblikal Herni ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, pp.74

Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme parametrelerinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, pp.1

Akut lösemi nedeniyle allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarda kimera ile relaps arasındaki ilişki

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 March 2019, pp.76

Allojenik kök hücre nakli sonrası kolestaz bulgularıyla başvuran hastada klatskin tümörü: Olgu sunumu

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.103

İnhibitörlü hemofili A hastanında tedavi refrakter hematüri

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2019, pp.54

Gebelikte tespit edilen faktör eksikliği

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2019, pp.53

Doğu Karadeniz Bölgesi hastalarında obezite sıklığı

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.13 Sustainable Development

Serviks ve Uterusun Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017

Prostate Involvement in a Patient with Follicular Lymphoma: A Case Report,

6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma, 11 - 13 May 2017

Nontravmatik gazlı gangren olgusu

7. Türkiye acil tıp sempozyumu ve 3. acil hemşireliği ve paramedik sempozyumu. Gaziantep, Turkey, 24 - 27 November 2004

Vaka sunumu Nörofibromatosis tip 1 Von Recklinghausen hastalığı ve Feokromositoma

27. Endokrin ve Metabolizma hastalıkları kongresi. İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 2004

Vaka sunumu Primer hiperparatiroidi ile birlikte görülen kemiğin Paget hastalığı

27. Endokrin ve Metabolizma hastalıkları kongresi. İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 2004

İnkarsere umblikal herni ve fokal segmental glomerüloskleroz

Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi. Antalya, Turkey, 2 - 06 June 2004