Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of nutritional parameters of hemodialysis patients.

Hippokratia, cilt.16, sa.3, ss.236-40, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

“Evaluation of Nutritional Parameters of Hemodialysis Patients”

HIPPOKRATIA, cilt.16, ss.236-240, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Mesenchymal stem cells in iatrogenic facial nerve paralysis: a possible role in the future

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.263, sa.10, ss.963-967, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anagrelide induced acute pankreatitis with unknown etiology of bicytopenia and thrombocytosis

Journal of Hematological Malignancies, sa.2, ss.41-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edinsel kemik iliği yetersizliklerinde hematopoetik kök hücre nakilleri

Türkiye Klinikleri Hematoloji Onkoloji, sa.4, ss.74-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Myelodisplastik sendromlarda patogenez sınıflama ve risk değerlendirmesi

Türkiye Klinikleri Hematoloji Onkoloji, sa.4, ss.29-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demir eksikliği anemisi

Türkiye Klinikleri Rupafin’le Olguya Dayalı Aile Hekimliği Dergisi, sa.1, ss.81-84, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Nefrotik Sendromlu Bir Hastada Karın Ağrısı

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.15, ss.233-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnkarsere Umblikal Herni ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.74

Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme parametrelerinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Akut lösemi nedeniyle allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarda kimera ile relaps arasındaki ilişki

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Mart 2019, ss.76

Allojenik kök hücre nakli sonrası kolestaz bulgularıyla başvuran hastada klatskin tümörü: Olgu sunumu

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.103

İnhibitörlü hemofili A hastanında tedavi refrakter hematüri

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2019, ss.54

Gebelikte tespit edilen faktör eksikliği

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2019, ss.53

Doğu Karadeniz Bölgesi hastalarında obezite sıklığı

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018, ss.13

Serviks ve Uterusun Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

Prostate Involvement in a Patient with Follicular Lymphoma: A Case Report,

6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma, 11 - 13 Mayıs 2017

Nontravmatik gazlı gangren olgusu

7. Türkiye acil tıp sempozyumu ve 3. acil hemşireliği ve paramedik sempozyumu. Gaziantep, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2004

Vaka sunumu Nörofibromatosis tip 1 Von Recklinghausen hastalığı ve Feokromositoma

27. Endokrin ve Metabolizma hastalıkları kongresi. İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004

Vaka sunumu Primer hiperparatiroidi ile birlikte görülen kemiğin Paget hastalığı

27. Endokrin ve Metabolizma hastalıkları kongresi. İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004

İnkarsere umblikal herni ve fokal segmental glomerüloskleroz

Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi. Antalya, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2004