Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilimdalı

 • 2012 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilimdalı

 • 2011 - 2012 Öğretim Görevlisi Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilimdalı

 • 2011 - 2011 Araştırma Görevlisi Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği

 • 2005 - 2011 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği

 • 2001 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği

 • 2013 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Lisans Gemi Hareket ve Manevraları

 • Lisans Gemi Sevki

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Gemi Mühendisliğine Giriş

 • Lisans Balıkçı Gemileri Tasarımı

 • Lisans Gemi Proje 2

 • Lisans Gemi Resmi

 • Yüksek Lisans Gemi Stabilitesinde Yeni Yöntemler

 • Lisans Mesleki Deneyim 2

 • Yüksek Lisans Açık Deniz Yapılarının Analizi

 • Lisans Yüksek Hızlı Teknelerin Tasarımı

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi

 • Lisans Mesleki Deneyim 1

 • Lisans Gemilerin Hidrodinamik Tasarımı

 • Lisans Yat ve Gezinti Tekneleri Tasarımı

 • Lisans Gemi Mühendisliğine Giriş

 • Lisans Yat ve gezinti tekneleri tasarımı

 • Lisans Gemi Sevki

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Mesleki Deneyim 2

 • Lisans Gemi Proje 2

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi

 • Yüksek Lisans Gemi stabilitesinde yeni yöntemler

 • Lisans Gemilerin hidrodinamik tasarımı

 • Lisans Gemi Resmi

 • Yüksek Lisans Açık deniz yapılarının dinamik analizi

 • Lisans Balıkçı gemileri tasarımı

 • Lisans Gemi Hareket ve Manevraları

 • Lisans Gemi Proje 1

 • Yüksek Lisans Pervane hidrodinamiği

 • Lisans Mesleki Deneyim 1

 • Yüksek Lisans Lin. olmayan Par. rezonans ve broaching

 • Lisans Gemi Direnci

Yönetilen Tezler