Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Flettner Rotor ships in beam waves

OCEAN ENGINEERING, cilt.150, ss.352-362, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of varying restoring moment curve on parametric roll motion of ships in regular longitudinal waves

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.17, ss.511-522, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lattice - Boltzmann Metodunun Gemi Hareketi Problemlerine Uygunluğu

GMO JOURNALOF SHIP AND MARINE TECHNOLOGY, ss.40-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of variable acceleration on parametric roll motion of a container ship

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.4, ss.205-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon, Hyssus Limanı (Sürmene-Araklı) ve Paraskalmion (Çapar) Teknesinin Zamansal Değişimi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.542-552, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boyuna düzenli dalgalar arasında gemilerin yalpa hareketi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.24-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bandırma Körfezi İçin Dalga Tahmin Yöntemleri

2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’19), Balıkesir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2019, cilt.3, ss.256-266

Implementation of Bell Spanload Wing Design to the Autonomous Underwater Vehicle

INT-NAM 2018 3rd International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Türkiye, 24 Nisan - 25 Ağustos 2018

A Numerical Study on Aerodynamics Characteristics of a Feeder Container Ship

INT-NAM 2018 3rd International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018

Analysis of energy production efficiency of an owc wave energy converter

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, ss.1-7

Kıyı Tipi Dalga Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemlerinin Dolgu Alanlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.417

Çift dümen etrafındaki akış karakteristiklerinin sayısal incelenmesi

ULIBTK’17, 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.271-277

A MODAL ANALYSIS OF TLP WITH TENDONS

International Conference on Engineering Technology and Innovation, Sarajevo, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017, ss.43

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF TIME INTEGRATION SCHEMES ON WEAKLY COMPRESSIBLE SPH METHOD MARINE 2017

7th International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE), Nantes, Fransa, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.825-835 identifier identifier

A comparison of loading conditions effects on the vertical motions of turret-moored FPSO

International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Safety of Sea TransportationSafety of Sea Transportation, TRANSNAV 2017, Gdynia, Polonya, 21 - 23 Haziran 2017, ss.243-248 identifier

A Study on Aerodynamic Effects of Superstructures Shapes by using CFD

GMO-SHIPMAR 2016, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016, ss.1-11

CFD analysis of Flettner Rotor ships and performance determination based on simulation environment

The second global conference on innovation in marine technology and the future of maritime transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.1-11

On The Roll Motion A Ship With Passive Anti-Roll Tank In Regular Longitudinal Waves

INT-NAM 2014 2nd International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.531-545

Doğu Karadeniz gemi inşa sanayi ve üniversite işbirliği -1 "Yeniçam tersanesinde üretim destek ve hizmet merkezi kurulması"

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2012, ss.234-248

Gemilerin yapısal modelleme ve analizlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleştirilmesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2012, ss.355-364

Doğu Karadeniz gemi inşa sanayi ve üniversite işbirliği -1 "Yeniçam tersanesinde üretim destek ve hizmet merkezi kurulması"

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2012, ss.234-248

Düzensiz boyuna dalgalarda bir geminin yalpa hareketi analizi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2012, ss.87-98

Effect of encounter angle on parametric roll motion in regular waves

INT-NAM 2011, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2011, ss.377-345

Influence of hull form on parametric roll in longitudinal waves

IMAM 2009, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2009, ss.177-185

Baştan gelen düzenli dalgalarda yalpa hareketi analizi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2008, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2008, ss.14-23

Influence of damping on the roll motion of ships

ICMRT'07, Napoli, İtalya, 28 - 30 Haziran 2007, ss.127-133

Karadeniz balıkçı teknelerinde sevk sistemi tasarımı

Gemi makineleri işletme mühendisleri II. ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2005, ss.88-96

Doğu Karadeniz Bölgesinde Gemi İnşa Sanayisinin Durumu ve Olası Gelişmeler

Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2004, ss.8-15