Koroner Arter Hastalığı KAH ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 geni PAİ 1 4G 5G polimorfizm İlişkisinin Araştırılması


Güler H. İ. , Bayramoğlu A., Bayramoğlu G.(Yürütücü), Urhan Küçük M., Korkmaz M. Ç. , Arpacı A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2013
  • Bitiş Tarihi: Mart 2016