Görme engelliler için web sitelerinin erişilebilirliklerini kontrol eden, puanlayan ve çözüm öneren sistem tasarımı ve değerlendirilmesi


BERİGEL M.

TUBITAK Project, 2015 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: June 2015