Anjiotensin Dönüştürücü Enzim ( ADE) seviyesi ile Koroner Arter Hastalığı ilişkisi


Güler H. İ. , Bayramoğlu G.(Yürütücü), Bayramoğlu A., Korkmaz M. Ç. , Urhan Küçük M., Arpacı A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2013
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016