Deneysel mezenter iskemi modelinde VAP 1'in tanısal değerinin IFABP ile karşılaştırılması


ŞAHİN A. (Yürütücü) , MENTEŞE A. , AYDIN ALTAY D. , YULUĞ E. , TÜREDİ S. , DEMİR S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2016
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018