Koroner Arter Hastalarında MMP-2 ve MMP-9 düzeyleri ile Tiyol/Disülfid Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


BALABAN YÜCESAN F. (Yürütücü) , ŞEKER E. N. , CANDAN L. , ÖREM A. , ÖZER YAMAN S. , ÖREM C.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2018
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2018