AUSFLUS ÖNEMİ BELİRSİZ ATİPİÖNEMİ BELİRSİZ FOLİKÜLER LEZYON TANISI ALAN TİROİD NODÜLLERİNİN MALİGNİTE ÖNGÖRÜSÜ İÇİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE KARAR DESTEK SİSTEMİ


KURT B. (Executive), AYDIN KASAP Z., GÜNER A., ERCİN M. E., ÖZSAĞIR E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: January 2022