SORTASE A ENZİM İNHİBİSYONUNA YÖNELİK YENİ ANTİMİKROBİYAL İNHİBİTÖRLERİN MOLEKÜLER MODELLEME YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

Tatar Yılmaz G.(Executive), Tüzüner T., Salmanlı M., Yaylı N., Renda G., Korkmaz B.

Project Supported by Other Official Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: November 2022