Subaraknoid kanama şüphesi olan hastalarda bakılan GFAP Glial Fibrillary Acidic Protein düzeyinin tanı ve prognozdaki yeri


TATLI Ö. (Yürütücü) , YADİGAROĞLU M. , MENTEŞE A. , DEMİR S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2017
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018