Poli(metil kırmızısı) kullanılarak modifiye edilmiş camsı karbon elektrot ile farmasötik maddelerin voltametrik analizlerinin yapılması


KUL D. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2011
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2013