Spontan Subaraknoid Hemoraji ve İntraserebral Hemoraji Hastalarında Pentraxin 3 ve High Sensitivite C Reaktif Proteinin tanısal değeri


GÜNDÜZ A. (Yürütücü) , ARGIN C. E. , ÖREM A. , MENTEŞE A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2015
  • Bitiş Tarihi: Mart 2017