Poliakridin turuncusu modifiye camsı karbon elektrot ile guaifenesinin voltametrik analizi


AĞIN F. (Yürütücü) , KUL D. , ÖZTÜRK G. , HADİMLİ N. S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2018
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2019