Modifiye edilmiş camsı karbon elektrot kullanılarak alfa-1 adrenerjik antagonistlerin elektrokimyasal analizi


AĞIN F. (Yürütücü) , HADİMLİ N. S. , ÖZTÜRK G. , KUL D.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2018
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor