Achillea millefolium Civan Perçemi Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin HSSPMEGCMSFID Yöntemiyle Aydınlatılması Asetilkolin esteraz Butirilkolin esteraz ve Tirozinaz İnhibisyonunun ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi


ÖZEL A. (Yürütücü) , YAŞAR A. , BARUT B. , YILDIRIM S. , ULAŞ N. , ÇOŞKUNÇELEBİ K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017