PİRİMİDİN BİLEŞİKLERİ, PİRİMİDİN N-GLİKOZİT VE ALKİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ


KAHRİMAN N. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2014
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2017