Sortaz A enzimine yönelik yeni antimikrobiyal inhibitörlerin moleküler modelleme yöntemleri ile geliştirilmesi


Tatar G. (Executive), Yaylı N.

Research Project of the Presidency of Turkey Health Institutes (TÜSEB), 2020 - 2022

  • Project Type: Research Project of the Presidency of Turkey Health Institutes (TÜSEB)
  • Begin Date: April 2020
  • End Date: June 2022