Melatonin Uygulamasının Arabidopsis thaliana'da Bor Stresinin Etkilerinin Azaltılmasındaki Rolünün Araştırılması


SAĞLAM A. (Yürütücü) , DEMİRALAY M., HACISALİHOĞLU C., SEZGİN A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2016
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2017