Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Geni C677T Polimorfizminin Diyabetik Nefroopati İle Yatkınlığının Araştırılması


Güler H. İ. , Bayramoğlu A.(Yürütücü), Korkmaz M. Ç. , Bayramoğlu G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2016
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2019