Antidiyabetik Ajan Olarak alfa-Glukozidaz ve Ppar-gama'ya Karsı Kalkon, Pirazol, Izoksazol ve Hidrazon Gruplarına Sahip Yeni Moleküllerin Tasarımı, Moleküler Modelleme Çalısmaları ve in vitro Aktivitelerinin Incelenmesi


Tatar G., Aktar B. S. K.(Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: September 2023