Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Galyan Vadisinin Ekolojik Temelli Alternatif Turizm Potansiyelinin Saptanması


DÜZGÜNEŞ E. (Yürütücü) , ŞATIROĞLU E., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö. , KURDOĞLU B. Ç. , DEMİREL S. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2017
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2019