Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Galyan Vadisinin Ekolojik Temelli Alternatif Turizm Potansiyelinin Saptanması


DÜZGÜNEŞ E. (Executive) , ŞATIROĞLU E., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö. , KURDOĞLU B. Ç. , DEMİREL S. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: September 2019