Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi


Öksüz A. M. (Executive) , Nişanci R. , Türk E. , Kurdoğlu B. Ç.

TUBITAK Project, 2010 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2010
  • End Date: August 2015