Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi


Öksüz A. M. (Yürütücü) , Nişanci R. , Türk E. , Kurdoğlu B. Ç.

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2015

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2010
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2015