Adıyaman Populasyonunda Hipertansif Hastalarda Renin Anjiyotensin Sistemi Gen Polimorfizmlerinin Anti Hipertansif Tedavi Üzerine Etkilerinin Araştırılması TIPFBAP 2013 0004


Güler H. İ. , Bayramoğlu A., Urhan Küçük M.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2013
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2019