MÖ. 401-400 YILINDA ONBİNLER’İN VE 1461 YILINDA FATİH SULTAN MEHMET’İN KARADENİZ’E VARIŞ GÜZERGÂHLARININ TESPİT EDİLEREK MODELLENDİRİLİP COĞRAFİ İŞARETLERLE BELİRLENMESİ


Köse İ. (Executive), KARSLI F., ÇOLAK H. E., TOSUN M.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2022
  • End Date: January 2024

Project Abstract

Trabzon, tarihi döngüde Doğu Karadeniz’in en stratejik limanı olagelmiştir. Bayburt, Gümüşhane üzerinden Trabzon limanına ulaşan antik uluyollar MÖ. 401-400 yılları arasında Onbinler’in umut yürüyüşü ve 1461 senesinde ise Fatih Sultan Mehmet’in fetih seferi gibi iki esaslı olguya tanıklık etmiştir. Onbinler ve Fatih Sultan Mehmet tarafından; Kafkaslar, Anadolu ile Karadeniz’in doğudaki en stratejik ticari, askeri uluyol ağının buluşma noktası olan Trabzon Limanı’na ulaşabilmek için takip edilen tarihi güzergâhların araştırılıp, tarihi ve arkeolojik önemleri doğrultusunda geçiş rotalarının doğal etkenlerle tamamen kaybolmadan belirlenmesi yaşamsal önemdedir. Bu sayede hem iktisadi hem de kültürel taşınmaz statüsündeki ulusal mirasın Avrupa Birliği (AB) COST ACTION SEADDA 18128 program ilkeleri doğrultusunda korunup, dijitalize edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, uygarlık tarihindeki rollerinin ortaya çıkartılarak tanınırlıklarının artırılması sağlanabilecektir. Bölgenin ve ülkemizin ikame edilmesi olanaksız arkeolojik, kültürel iki tarihi değerinin gelecek kuşaklara aktarılması, tarihe karşı bir sorumluluk olduğu kadar ulusal bir ödevdir. Bu durum Projenin özgün değerini göstermektedir.