: Yeni ditiyoeter-diamin grubu içeren Schiff Bazları ve bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Glutatyon Redüktaz İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi


KARABÖCEK N. , KARABÖCEK S. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: Continues