Taşıt Diesel motorlarında yakıt fumigasyonunun etkilerinin ve mekanik kayıpların deneysel ve teorik incelenmesi


ŞAHİN Z.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2005 - 2009

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: May 2005
  • End Date: May 2009