Heyelan Duyarlılık Haritaları Üretimi için R Programlama Dili Yardımıyla ArcGIS Ara Yüzlerinin Geliştirilmesi


Akgün A. , Şahin E. K. (Executive), Aydınoğlu A. Ç. , Çölkesen İ.

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: February 2021