Anjiotensin Dönüştürücü Enzim ( ADE) seviyesi ile Koroner Arter Hastalığı ilişkisi


Güler H. İ. , Bayramoğlu G.(Executive), Bayramoğlu A., Korkmaz M. Ç. , Urhan Küçük M., Arpacı A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: December 2016